Členské příspěvky platné pro sezónu 2018/2019

Členský příspěvek za 1 dítě činí 1500 Kč za celé období (podzim + jaro). Každý další sourozenec zdarma.

Členské příspěvky jsou splatné jednorázově na začátku sezóny. 

Nabízíme možnost rozdělení platby ve dvou částkách (podzim 750 Kč a jaro 750 Kč), 

splatné vždy na začátku sezóny (podzim, jaro), a to v září a v únoru.

 

Číslo účtu: 2700062594/2010

 

U plateb uvádějte variabilní symbol přidělený vašemu dítěti a do popisu platby jméno a příjmení dítěte.

Členské příspěvky jsou určeny na nákup potřebného vybavení (dresy, branky, tréninkové pomůcky, atd.), 

nájemné za hřiště a tělocvičnu, pojištění klubu, atd. 

 

Na zůstatek i pohyby na našem účtu se kdykoliv můžete podívat zde.