Koncepce

Výkonnostní cíle:

 1. zvládnout pohyb a základní orientaci na hřišti
 2. pochopit a aplikovat základy útočné a obranné hry
 3. zvyknout si na individuální odpovědnost
 4. zvládnout základní fotbalová pravidla
 5. zvládnout běžeckou abecedu
 6. osvojit si a upevnit základní fotbalové dovednosti

Trenérské cíle:

 1. dlouhodobá příprava na přechod dětí do starší věkové kategorie
 2. rozvíjet spolupráci s rodiči
 3. budovat kolektiv a přátelské vztahy
 4. podporovat přirozenou bojovnost a soutěživost

Organizační zajištění:

 1. trénink 2 x týdne 60 min
 2. vybavení zajišťuje oddíl

Tréninkové plány jednotlivých týmů:

Školička

Mladší přípravka

Mladší žáci

Seznamte sebe i svoje děti s našimi pravidly tréninku.